13e Editie Onderlinge wedstrijd E.G.R.V. 2016

(voor ruiters vanaf 12 jaar, met paard of E-pony)

Zaterdag 2 april,

Zaterdag 21 mei en

Zaterdag 18 juni met aansluitend feestavond


We starten met de eerste proeven om 15.00 uur. De startlijsten zullen tijdig gepubliceerd worden.

Er wordt gestart in 4 klassen:

Manegeklasse: Deze ruiters rijden een F-proef, echter niet lager dan het niveau dat al gereden is. Het behaalde resultaat wordt geregistreerd in het FNRS-ruiterpaspoort.

Klasse FNRS: voor ruiters met eigen paard of fulltime lease-paard: Ruiters rijden een F-proef, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de manegeklasse.

Klasse KNHS: voor ruiters met eigen paard of lease-paard: Ruiters rijden een proef van de KNHS; B, L1, L2, M1, M2 of Z1.

Wedstrijdklasse: Deze ruiters (met startpas) rijden de proef van de KNHS naar eigen wedstrijdsterkte of hoger. B, L1, L2, M1, M2 of Z1.

Het is toegestaan in een hogere klasse in te schrijven, echter niet in een lagere. In de manegeklasse en pensionklasse is het toegestaan om met een hulpteugel (géén slofteugel) te rijden.

Let wel; Wij volgen de nieuwe, per 1 april 2016 geldende KNHS proeven. Deze zijn vanaf 1 maart te vinden op www.dressuurproeven.nl

Om kans te maken op de fel begeerde wisselbeker moet je op minimaal 2 wedstrijddagen starten. Voor de wisselbeker worden de 2 best beoordeelde proeven meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar plaatsing.

Kosten deelname:

Kosten voor ruiters met manegepaard of lease-paard bedragen; € 10,00 per proef.

Kosten voor ruiters met een eigen paard of full-time leasepaard (pension- en wedstrijdklasse) bedragen; € 7,50 per proef.

Wanneer je lid bent van de E.G.R.V. is deelname met eigen of fullt-time leasepaard gratis.

Afmelden kan tot één week voor de wedstrijd, anders blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

De feestavond (met buffet) is gratis toegankelijk voor leden van E.G.R.V. en vrijwilligers. De kosten voor niet-leden en introducés bedragen € 12,50 per persoon.

Inschrijven:

Deelnemen? Meld je snel (uiterlijk 26 maart a.s.) per mail aan via Ellen Fliervoet:
ellenfliervoet@upcmail.nl

Of lever onderstaande strook in bij Helma, Ellen of Coco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermeld in je mail onderstaande gegevens:

Naam ruiter                  :
Naam (manege)paard : (manegeruiters 2 voorkeurpaarden opgeven)
Data deelname            : 02-04 / 21-05 / 18-06

Klasse                           : Manege / FNRS / KNHS / Wedstrijd
Proef                             :
Lid E.G.R.V.                  : ja / nee
Deelname feestavond  : ja / nee
Introducé feestavond    : ja / nee

Het totaal verschuldigde bedrag (inclusief feestavond!) dient op jouw eerste wedstrijddag, vóór aanvang van de klasse, contant te worden voldaan op het secretariaat (graag gepast).


 

of download inschrijfformulier, link